Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Oddział Gdański
serdecznie zaprasza na seminarium

„Połączenie synergii i zielonej syntezy w walce z patogenami człowieka
i nowotworami”
,

które wygłosi
dr hab. inż. Aleksandra Królicka

Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych, Instytut Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

23.11.2021 r. godz. 10:00

Aplikacja MS Teams: Link do spotkania

Zapraszamy!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania została wyłączona

Wykład

Lubelski Oddział
Polskiego Towarzystwa Biofizycznego

zaprasza na wykład Pana Prof. dra hab. Kazimierza Trębacza z Katedry Fizjologii Roślin i Biofizyki, Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS
pt. Kanały jonowe jako sensory dotyku i temperatury – Nobel 2021

Wykład odbędzie się w czwartek, 28 października 2021 r. o godzinie 17:15 stacjonarnie, w Auli Fizyki Instytutu Fizyki, UMCS (ul. Idziego Radziszewskiego 10, budynek B, Aula Fizyki – sala 103, I piętro)

STRESZCZENIE WYKŁADU Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Wykład została wyłączona

50 lat historii WBBiB UJ

W dniach 23-24 września 2021 r. w Krakowie odbędzie się konferencja jubileuszowa pt. „Najnowsze osiągnięcia w biochemii, biofizyce, biotechnologii – 50 lat historii WBBiB UJ”. Międzynarodowe spotkanie, zaplanowane  w formie hybrydowej – stacjonarnie i online, jest organizowane przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji na stronie konferencji: jubileuszwbbib.confer.uj.edu.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania 50 lat historii WBBiB UJ została wyłączona

Oddział Lubelski PTBF zaprasza na wykład Pana dra hab. Tomasza Wróbla
z Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Uniwersytet Jagielloński.

Tytuł wystąpienia:

Nowe możliwości wyznaczania orientacji makromolekuł na podstawie obrazowania IR próbek biomedycznych.

Wykład odbędzie się 27 maja 2021 r. o godzinie 9:15
w formule zdalnej, w aplikacji MS TEAMs
(link do wydarzenia:  https://tiny.pl/rb5vq) Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania została wyłączona

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biofizycznego serdecznie zapraszamy na wykład pt. „Wykorzystanie technik spektrometrii mas do multiomicznych badań składników molekularnych swoistych dla nowotworów”, który wygłosi dr inż. Anna Wojakowska z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Wykład odbędzie się w systemie online (za pośrednictwem platformy Teams), w dniu 6 maja 2021 r. o godz.10.00. Poniżej link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a97d3e2029dd64a6f85ff13cf29637b1d%40thread.tacv2/1618476332705?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%228437af0d-6db3-41bb-8e33-6bd3352db2af%22%7d

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania została wyłączona

Wykład

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Biofizycznego/Oddział Łódź
serdecznie zapraszam na wykład pt.Smog i jego wpływ na zdrowie ludzi”, 

który wygłosi ​prof. dr hab. Bożena Bukowska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykład odbędzie się w systemie online (za pośrednictwem platformy Teams), 

w dniu 28 kwietnia 2021 r., o godz. 11:00.
Poniżej link do spotkania:
 
 
 
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Kongresy i Konferencje | Możliwość komentowania Wykład została wyłączona