Oddział Lubelski PTBF zaprasza na wykład Pana dra hab. Tomasza Wróbla
z Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Uniwersytet Jagielloński.

Tytuł wystąpienia:

Nowe możliwości wyznaczania orientacji makromolekuł na podstawie obrazowania IR próbek biomedycznych.

Wykład odbędzie się 27 maja 2021 r. o godzinie 9:15
w formule zdalnej, w aplikacji MS TEAMs
(link do wydarzenia:  https://tiny.pl/rb5vq)Dr hab. Tomasz P. Wróbel, W 2010 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemii UJ oraz studia „Advanced Spectroscopy in Chemistry” Erasmus Mundus. W trakcie studiów doktoranckich kontynuował tematykę zmian miażdżycowych w tkankach rozszerzając zakres badań o linie komórkowe. Dodatkowo prowadził badania podstaw techniki IR od strony optyki. W roku 2014 dr T. P. Wróbel obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Został laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych Doktorantów, Stypendium Start z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz prestiżowej nagrody amerykańskiego Coblentz Society, jak również stypendium William’a G. Fateley’a, które jest przyznawane tylko jednej osobie na świecie z grona laureatów nagrody Coblentz Society w danym roku. 

Odbył staż podoktorski (2014-2017) w University of Illinois at Urbana-Champaign w USA, finansowany przez MNiSW w ramach konkursu Mobilność Plus. W trakcie pobytu otrzymał prestiżowe Beckman Institute Postdoctoral Fellowship i kontynuował badania nad obrazowaniem w podczerwieni (IR), w zakresie obrazowania przy użyciu kwantowych laserów kaskadowych. W 2017 roku otrzymał prestiżowy grant Homing, finansowany przez FNP, w ramach którego pracował nad opracowaniem metody diagnostycznej raka trzustki na bazie obrazowania IR w IFJ PAN. W 2019 otrzymał grant Sonata, p.t. „Trójwymiarowa orientacja makromolekuł przy użyciu obrazowania w podczerwieni (IR) oraz jej znaczenie w mikrośrodowisku raka”. Równocześnie rozpoczął budowę pierwszej polskiej linii IR w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris (Uniwersytet Jagielloński) gdzie podjął pracę od stycznia 2020. 

Dr hab. Tomasz P. Wróbel jest autorem i współautorem 53 publikacji w czasopismach z listy JCR cytowanych 842 razy, Indeks Hirsha 17.

Plakat ze streszczeniem.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.