Workshop

„APPLICATION OF NANOMATERIALS IN NANOMEDICINE AND BIONANOTECHNOLOGY”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty z zastosowania nanotechnologii w biologii i medycynie, które odbędą się w dniach 12-14 października 2015 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy
ul. Kopcińskiego 16/18. Warsztaty organizowane są przez Faculty of Material Sciences, Technology and Bionics, Rhine-Waal University of Applied Sciences (Niemcy) i Instytut Biofizyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach projektu EU HyNANODend, przy współudziale Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej i Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biochemiczno-Biofizycznych na Wydziale BiOŚ UŁ.

Warsztaty adresowane są do studentów ostatnich lat studiów, członków kół naukowych, doktorantów i młodych naukowców, zainteresowanych nanotechnologią. Obrady są otwarte także dla niezarejestrowanych naukowców, którzy chcą wysłuchać pojedyncze wykłady w poszczególnych sesjach. Udział w warsztatach zgłosili także doktoranci i młodzi pracownicy naukowi z krajów Unii Europejskiej i Białorusi. Warsztaty poprowadzą doświadczeni eksperci w dziedzinie nanotechnologii z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Białorusi i Polski. Koszty uczestnictwa
w warsztatach pokrywają organizatorzy
(z wyjątkiem kosztów podróży). Każdy
z zarejestrowanych uczestników warsztatów otrzyma Certyfikat uczestnictwa.

Zajęcia odbędą się w następujących sesjach tematycznych:

  1. NANOCARRIERS (Polymeric Nanocarriers, Lipid-Based Nanocarriers, Dendrimers, Others)
  2. CHARACTERISATION TECHNIQUES (Spectroscopy, microscopy, scattering, others)
  3. MULTIFUNCTIONALITIES FOR DIAGNOSTICS AND THERAPY (Optical Functionalities, Optical Nanoprobes, Magnetic Functionality, Thermal Functionality, Biological Functionality)
  4. BIOTARGETING (Targeted Biological Sites, Intracellular Uptake, Targeting Strategies, Targeting Groups)
  5. MULTIMODAL BIOMEDICAL IMAGING (Optical Bioimaging, Magnetic Resonance Imaging, X-Ray CT Imaging)
  6. BIOSENSING (Principles of Biosensing, Optical Biosensors, Magnetic Biosensors, Electrical Biosensing, Electrochemical Biosensing, Electrochemiluminescence Biosensing)
  7. NANOTECHNOLOGY FOR CANCER (Benefits of Cancer Nanotechnology, Chemotherapy, Cancer Gene Therapy, Photodynamic Therapy, Magnetic Therapy, Photothermal Therapy).
  8. NANOTECHNOLOGY FOR INFECTIOUS DISEASES (Pathogen Infections and Nanoparticle-Based Approaches, HIV, Influenza)
  9. NANOTOXICITY (Toxicity of Nanoparticles, Cytotoxicity, In Vitro Cytotoxicity Assays, In Vivo Toxicity, In Vivo Toxicity Evaluation, Nanotoxicity Studies on Selected Nanoparticles).

Szczegółowy program warsztatów zostanie dostarczony w późniejszym terminie.

Zgłoszenia udziału w warsztatach (imię i nazwisko, afiliacja) prosimy nadsyłać na adres mailowy: koceva@biol.uni.lodz.pl do dnia 6 października 2015 roku.

Do zobaczenia na warsztatach!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Aneta Koceva-Chyła
Prof. dr hab. Maria Bryszewska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.