Wykład

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Biofizycznego serdecznie zapraszamy na wykład pt. „Rola inhibicji
napięciowo-zależnych kanałów potasowych typu Kv1.3 w anty-covidowym
działaniu statyn”, który wygłosi dr hab. Andrzej Teisseyre z Katedry i
Zakładu Biofizyki i Neurobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wykład odbędzie się w systemie online (za pośrednictwem platformy
Teams), w dniu 18.03.21r. o godz.10.00.

Poniżej link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA5MWFiMTEtMWMzZS00ZTllLTg0ODAtZDA1ZTQwMjdhOTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%2272098b2e-55cd-42a7-80c9-a606122e583a%22%7d

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.