Oddział Łódź

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTBF
Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Łodzi
Instytut Biofizyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź

Skład Zarządu Oddziału Łódzkiego PTBF:

Przewodnicząca
Dr hab. Katarzyna Miłowska
Katedra Biofizyki Ogólnej UŁ
ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź
e-mail: katarzyna.milowska@biol.uni.lodz.pl
tel. 42 635 44 78

Wice-Przewodnicząca
Dr hab. Aleksandra Rodacka
Katedra Biofizyki Molekularnej UŁ
ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź
e-mail: aleksandra.rodacka@biol.uni.lodz.pl

Sekretarz
Dr Anna Pieniążek
Katedra Biofizyki Molekularnej UŁ
ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź
e-mail: anna.pieniazek@biol.uni.lodz.pl

Skarbnik
Dr Paulina Sicińska
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska UŁ
ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź
e-mail: paulina.sicinska@biol.uni.lodz.pl

Członek

Dr hab. Piotr Duchnowicz
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska UŁ
ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź
e-mail: piotr.duchnowicz@biol.uni.lodz.pl

Członek

Dr Agnieszka Robaszkiewicz
Katedra Biofizyki Ogólnej UŁ
ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź
e-mail: agnieszka.robaszkiewicz@biol.uni.lodz.pl

Komisja Rewizyjna
Dr hab. Anita Krokosz, prof. nadzw. UŁ
Prof. dr hab. Bożena Bukowska
Dr Karolina Matczak