Oddział Gdańsk

Kontakt
Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Gdańsku
Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk
Tel.: +48 58 523 22 49
e-mail: justyna.strankowska@ug.edu.pl

Przewodnicząca Oddziału
dr Justyna Strankowska
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański
e-mail: justyna.strankowska@ug.edu.pl

Wiceprzewodniczący Oddziału
Prof. dr. hab. Jacek Piosik
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
e-mail: jacek.piosik@biotech.ug.edu.pl

Skarbnik Oddziału
mgr Marta Miotke
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański
e-mail: marta.miotke@phdstud.ug.edu.pl