Historia

Polskie Towarzystwo Biofizyczne zostało założone w roku 1971 z siedzibą we Wrocławiu.

O Towarzystwach w Polsce

Skład Zarządu Głównego PTBF w latach 2014-2019
(siedziba w Olsztynie)

PREZES

Prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek
Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
e-mail: zbigniew.wieczorek@uwm.edu.pl, tel.: +48 89 523 45 47

WICEPREZES

Dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM
Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
e-mail: krzysztof.bryl@uwm.edu.pl, tel.: +48 89 523 32 75

SEKRETARZ

Dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM
Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
e-mail: mariusz.szabelski@uwm.edu.pl, tel.: +48 89 524 52 70

SKARBNIK

Dr Monika Pietrzak
Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
e-mail: pietrzak@uwm.edu.pl, tel.: +48 89 523 34 32

CZŁONEK

Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 p. 201, 20-031 Lublin
e-mail: wieslaw.gruszecki@umcs.pl, tel.: +48 81 537 62 52

CZŁONEK

Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Katedra Biofizyki Molekularnej
Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, Budynek D
e-mail: gbartosz@biol.uni.lodz.pl ,  tel.: +48 42 635 44 76

CZŁONEK

Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
Katedra Fizyki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: krzysztof_dolowy@sggw.pl, tel.: +48 22 593 86 10

Skład Zarządu Głównego PTBF w latach 2010 – 2013 (siedziba LUBLIN)

PREZES

Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 p. 201, 20-031 Lublin
e-mail: wieslaw.gruszecki@umcs.pl, tel.: +4881 537 62 52

VICE-PREZES

Dr hab. n.med. Hanna Trębacz
Katedra i Zakład Biofizyki
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Jaczewskiego 4, 20-090 Lublin
e-mail: hanna.trebacz@am.lublin.pl, tel.: +4881 742 36 71

SEKRETARZ

Dr Wojciech Grudziński
Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 p. 213, 20-031 Lublin
e-mail: wieslaw.gruszecki@umcs.pl, tel.: +4881 537 62 52

SKARBNIK

Dr Witold Okulski
Katedra i Zakład Biofizyki
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Jaczewskiego 4, 20-090 Lublin
e-mail: witold.okulski@am.lublin.pl, tel.: +4881 742 36 75

CZŁONEK

Prof. dr hab. Maria Koter-Michalak
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Uniwersytet Łódzki
ul. Banacha nr 12/16, 90-237 Łódź
e-mail: koterm@biol.uni.lodz.pl, tel.: +4842 635 44 75

CZŁONEK

Prof. dr hab. Andrzej Hendrich
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-367 Wrocław
e-mali: andrzej.hendrich@am.wroc.pl, tel.: +4871 784 15 12

CZŁONEK

Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
Katedra Fizyki, Zakład Biofizyki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: krzysztof_dolowy@sggw.pl. tel.: +4822 593 86 10