Zjazdy

XVIII Zjazd PTBF, Warszawa 2022 (zdjęcia, abstrakty, sprawozdanie)

XVI Zjazd PTBF, Olsztyn 2019

XVI Zjazd PTBF, Ryn 2016

XV Zjazd PTBF, Nałęczów 2013

XIV Zjazd PTBF, Łódź 2010

XIII Zjazd PTBF, Łódź 2007

XII Zjazd PTBF, Wrocław 2004 (zdjęcia, abstrakty: postery, plenary lectures)

XI Zjazd PTBF, Cieszyn 2001 (zdjęcia)

X Zjazd PTBF, Lublin 1998

IX Zjazd PTBF, Łódź 1995

VIII Zjazd PTBF, Kraków 1992

VII Zjazd PTBF, Łódź 1989

VI  Zjazd PTBF, Szczecin 1986 (sprawozdanie)

V  Zjazd PTBF, Wrocław-Książ 1983 (sprawozdanie)

IV Zjazd PTBF, Kozubnik 1979 (sprawozdanie)

II Zjazd PTBF, Uniejów 1976

I Zjazd PTBF, Uniejów 1973