Aktywność Oddziału 2013

Katedra Fizyki, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział Warszawski

zapraszają na seminarium:

Mikroskopia obrazowania czasów życia fluorescencji w badaniu oddziaływań białko-białko

Mgr Hubert Madej – Katedra Fizyki, SGGW

3 grudnia 2013 (wtorek), godzina 9:30, bud. 34, sala Katedry Fizyki 0/23 (przyziemie)

ZAPRASZAMY

__________________________________

SEMINARIUM  ZAKŁADU  BIOFIZYKI
INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 29 listopada 2013 (piątek) o godz. 15.00
w sali nr 17 budynku Wydziału Fizyki, ul Pasteura 7
odbędzie się seminarium

mgr Agnieszka Lech – MISMaP UW

„Mikrośrodowisko jamy otrzewnej indukuje pro-
metastatyczne właściwości w komórkach raka jajnika”

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam
Ryszard Stolarski

——————————————-

SEMINARIUM  ZAKŁADU  BIOFIZYKI
INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 6 grudnia 2013 (piątek) o godz. 15.00
w sali nr 17 budynku Wydziału Fizyki, ul Pasteura 7
odbędzie się seminarium

dr Andrzej Gecow – Centrum Badan Ekologicznych PAN

„Co to jest życie i informacja biologiczna (po mojemu)”

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam
Ryszard Stolarski

———————————————

SEMINARIUM  ZAKŁADU  BIOFIZYKI
INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 22 listopada 2013 (piątek) o godz. 15.00
w sali nr 17 budynku Wydziału Fizyki, ul Pasteura 7
odbędzie się seminarium

prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki

Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

„Czy rośliny lubią światło?”

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam
Ryszard Stolarski

——————————————-

Katedra Fizyki, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział Warszawski

zapraszają na seminarium:

KANAŁY hERG

 Dr Beata Dworakowska – Katedra Fizyki, SGGW

19 listopada 2013 (wtorek), godzina 9:30, bud. 34, sala Katedry Fizyki 0/23 (przyziemie)

———————————————————

Katedra Fizyki, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział Warszawski

zapraszają na seminarium:

Analiza i symulacje modeli błon biologicznych z użyciem aplikacji w języku Java

dr Adam Górecki – Katedra Fizyki, SGGW

12 listopada 2013 (wtorek), godzina 9:30
Bud. 34, sala Katedry Fizyki 0/23 (przyziemie)

Zapraszamy!

————————————————————

SEMINARIUM  ZAKŁADU  BIOFIZYKI
INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 8 listopada 2013 (piątek) o godz. 15.00
w sali nr 17 budynku Wydziału Fizyki, ul Pasteura 7
odbędzie się seminarium

prof. dr hab. Borys Kierdaszuk

„Nietypowy wpływ wzbudzeń wielofotonowych na
anizotropie fluorescencji formy obojętnej i
anionowej tyrozyny”

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam
Ryszard Stolarski

————————————————————

Katedra Fizyki, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział Warszawski

zapraszają na seminarium:

Large-conductance Ca²⁺-activated potassium channel in mitochondria of endothelial EA.hy926 cells

dr Piotr Bednarczyk Katedra Fizyki, SGGW

29 października 2013 (wtorek), godzina 9:30
Bud. 34, sala Katedry Fizyki 0/23 (przyziemie)

————————————————————

Katedra Fizyki, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział Warszawski

zapraszają na seminarium:

Role of endothelial mitochondria in proinflammatory processes

dr Agnieszka Łukasiak Katedra Fizyki, SGGW

15 października 2013 (wtorek), godzina 9:30
Bud. 34, sala Katedry Fizyki 0/23 (przyziemie)

————————————————————–

SEMINARIUM ZAKŁADU BIOFIZYKI
INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 17 maja 2013 (piątek) o godz. 14.00 w sali nr 3136 im. prof. Jana Samsonowicza odbyły się dwa seminaria magisterskie

Zofia Tomasiewicz

„Analogi końca 5′ mRNA z naturalnym lub modyfikowanym mostkiem trifosforanowym, funkcjonalizowane linkerami z grupa karboksylowa – synteza i zastosowania”

Paweł Dabrowski-Tumanski

„Opracowanie szybkiej i wydajnej metody syntezy nukleotydocuktow oraz wykorzystanie jej do otrzymywania analogów nukleotydocukrów modyfikowanych w mostku difosforanowym”

————————————————————–

SEMINARIUM ZAKŁADU BIOFIZYKI
INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 10 maja 2013 (piątek) o godz. 14.00 w sali nr 3136 im. prof. Jana Samsonowicza odbyło się seminarium

mgr Joanna Krasowska

„Zwijanie de novo, powtórne zwijanie i agregacja EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein) w pomiarach stopped-flow”

————————————————————–

SEMINARIUM ZAKŁADU BIOFIZYKI
INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 19 kwietnia 2013 (piątek) o godz. 14.00 w sali nr 3136 im. prof. Jana Samsonowicza odbyło się seminarium magisterskie

Marcin Warmiński

„Synteza, właściwości i zastosowania dinukleotydowych analogów końca 5′ mRNA zawierających linkery diaminowe przyłączone poprzez ugrupowanie karbaminianowe do reszty rybozy”

————————————————————–

SEMINARIUM ZAKŁADU BIOFIZYKI
INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 12 kwietnia 2013 (piątek) o godz. 14.00 w sali nr 3136 im. prof. Jana Samsonowicza odbyło się seminarium

 mgr Anna Kropiwnicka

„Problem zanieczyszczeń kwasami nukleinowymi podczas oczyszczania białek eIF4E Arabidopsis thaliana”

————————————————————–

SEMINARIUM  ZAKŁADU  BIOFIZYKI
INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 5 kwietnia 2013 (piątek) o godz. 14.00 w sali nr 3136 im. prof. Jana  Samsonowicza odbyło się seminarium

dr Krzysztof Kazimierczuk, CENT UW

„Do czego może się przydać oszczędne próbkowanie fizykom, chemikom i biologom?”

————————————————————–

SEMINARIUM ZAKŁADU BIOFIZYKI
INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 15 marca 2013 (piątek) o godz. 14.00 w sali nr 3136 im. prof. Jana Samsonowicza odbyło się seminarium

mgr Maja Cieplak
„miRNA – kolejnosc wydarzen”

————————————————————–

SEMINARIUM ZAKŁADU BIOFIZYKI
INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 22 lutego 2013 (piątek) o godz. 14.00 w sali nr 3136 im. prof. Jana Samsonowicza
odbyło się seminarium

dr Beata Wielgus-Kutrowska
„Zjawisko nieskończonej negatywnej kooperacjia w przypadku fosforylazy nukleozydów purynowych (PNP) – prawda czy artefakt?”

————————————————————–

Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii  Roślin

 sala 103/ B  (budynek Wydz. Biologii, ul Miecznikowa 1)
22 lutego 2013 (piątek), godz. 14:00

 „Nanostruktury hybrydowe o aktywności enzymatycznej”
dr Joanna Grzyb (Instytut Fizyki PAN)

Seminarium pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Biofizycznego

————————————————————–

SEMINARIUM ZAKŁADU BIOFIZYKI
INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 18 stycznia 2013 (piątek) o godz. 14.00 w sali nr 3136 im. prof. Jana Samsonowicza
odbyło się seminarium

mgr Marcin Ziemniak
„Badania oddzialywan modyfikowanych chemicznie analogow kapu z drozdzowym kompleksem dekapującym Dcp1/2”

————————————————————–

Katedra Fizyki, SGGW
oraz
Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Oddział Warszawski

Wykorzystanie spektroskopii rezonansowego elastycznego rozpraszania światła i plazmoniki powierzchniowej do badania agregacji złotych nanocząstek za pomocą biomarkerów stresu oksydacyjnego

 Dr Magdalena Stobiecka
Katedra Fizyki, SGGW

8 stycznia 2013 (wtorek), godzina 9:30, Bud. 34
sala Katedry Fizyki 0/23 (przyziemie)

————————————————————–

SEMINARIUM ZAKŁADU BIOFIZYKI
INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 11 stycznia 2013 (piątek) o godz. 14.00
w sali nr 3136 im. prof. Jana Samsonowicza odbyło się seminarium

dr Joanna Kowalska
„Koniugaty analogów kapu z nano(bio)materiałami – synteza, właściwości i potencjalne zastosowania”