Aktywność Oddziału 2014

Katedra Fizyki, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Oddział Warszawski

zapraszają na warsztaty:

Pomiary produkcji ATP

Mgr inż. Paweł Albrycht
Zakład Biofizyki, Katedra Fizyki, SGGW

18 listopada 2014 (wtorek), godzina 9:30
sala Katedry Fizyki 0/23 (przyziemie)
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, budynek 34

———————————————–

1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics “BIO 2014”

baner BIO 2104

—————————————–

Katedra Fizyki, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Oddział Warszawski

zapraszają na seminarium:

„Zastosowanie czujników mikroprzepływowych w biofizyce”

Dr Sławomir Jakieła
IChF PAN

24 czerwca 2014 (wtorek), godzina 9:30
sala Katedry Fizyki 0/23 (przyziemie)
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, budynek 34

—————————————–

Katedra Fizyki, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Oddział Warszawski

 zapraszają na seminarium:

Rola białka MMP-9 w plastyczności synaptycznej

Dr Tomasz Górkiewicz
Katedra Fizyki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pracownia Neurobiologii Emocji
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckigo

20 maja 2014 (wtorek), godzina 9:30
sala Katedry Fizyki 0/23 (przyziemie)
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, budynek 34

—————————————–

Katedra Fizyki, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Oddział Warszawski

zapraszają na seminarium:

Powierzchniowo Wzmocniona Spektroskopia Ramana (SERS) w badaniach kryminalistycznych

Mgr inż. Paweł Albrycht
Katedra Fizyki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

13 maja 2014 (wtorek), godzina 9:30
sala Katedry Fizyki 0/23 (przyziemie)
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, budynek 34

——————————————————–

Katedra Fizyki, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Oddział Warszawski

 zapraszają na seminarium:

„Molekularne mechanizmy rozpoznawania końca 5′ mRNA przez białka wiążące kap”

Dr Anna Niedzwiecka

Środowiskowe Laboratorium Fizyki Biologicznej, Instytut Fizyki PAN i Zakład Biofizyki IFD Wydziału Fizyki UW

 15 kwietnia 2014 (wtorek), godzina 9:30
sala Katedry Fizyki 0/23 (przyziemie)
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, budynek 34

————————————-

Katedra Fizyki, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Oddział Warszawski

 zapraszają na seminarium:

Wpływ resweratrolu na komórki przewlekłej białaczki szpikowej
w warunkach in vitro

 Mgr Martyna Zagórska
Katedra Fizyki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 1 kwietnia 2014 (wtorek), godzina 9:30
sala Katedry Fizyki 0/23 (przyziemie)
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, budynek 34

————————————-

Katedra Fizyki, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział Warszawski

zapraszają na seminarium:

Badania oddziaływania enzymu DcpS z analogami kapu

Dr Anna Wypijewska del Nogal

25 marca 2014 (wtorek), godzina 9:30, bud. 34, sala Katedry Fizyki 0/23 (przyziemie)

———————————-

Katedra Fizyki, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Oddział Warszawski

 zapraszają na seminarium:

Wpływ hipoosmolarnej hiponatremii na regulację napięcia tętnicy środkowej mózgu szczura.

 Marta Aleksandrowicz
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN

 4 marca 2014 (wtorek), godzina 9:30, Bud. 34
sala Katedry Fizyki 0/23 (przyziemie)