Medal im. Davida Shugara

Zgodnie ze statutem, PTBF może przyznawać osobom fizycznym, osobom prawnym, organizacjom i instytucjom zasłużonym dla Towarzystwa medal im. Davida Shugara. Wzór medalu im. Davida Shugara jest zamieszczony poniżej:

Laureaci Medalu im. Davida Shugara:

Prof. dr hab. Maria Bryszewska (Warszawa, 2022)

Prof. dr hab. Krystyna Michalak (Warszawa, 2022)

Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz (Olsztyn, 2019)

Prof. Zygmunt, Karol Gryczyński (Ryn, 2016)

Prof. dr hab. Andrzej Dobek (Ryn, 2016)