Oddział Kielce

AKTUALNOŚCI

18.03.2022 ———————————————-

Zapraszam do udziału w ramach numeru specjalnego czasopisma International Journal of Molecular Sciences (link

14.04.2021 ———————————————-

Zapraszamy do publikacji wyników w ramach numerów specjalnych czasopism International Journal of Molecular Sciences (link) oraz Polymers (link).

11.01.2021 ———————————————-

19.02.2021, godzin 15.00
dr Karol Ciepluch
Wpływ PEGylacji na wybrane właściwości biologiczne i fizyko-chemiczne białek i nanocząstek
link do spotkania na platformie ZOOM

19.03.2021, godzin 15.00
dr Sławomir Wąsik
Analiza ilościowa dyfuzji z zastosowaniem techniki interferometrii laserowej
link do spotkania na platformie ZOOM

16.04.2021, godzin 15.00
mgr Jarosław Rachuna
Zastosowanie techniki interferometrii laserowej w ocenie degradacji biofilmu bakteryjnego
link do spotkania na platformie ZOOM

21.05.2021, godzin 15.00
dr Katarzyna Gałczyńska
Właściwości biofizyczne, cytotoksyczne i przeciwbakteryjne kompleksów Ni(II), Co(II) i Cu(II) z pochodnymi imidazolu
link do spotkania na platformie ZOOM

ZARZĄD ODDZIAŁU KIELECKIEGO PTBF
Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Kielcach
Zakład Biologii Medycznej, Instytut Biologii
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce

PRZEWODNICZĄCY
Dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
Zakład Biologii Medycznej
Instytut Biologii UJK
e-mail: arabski@ujk.edu.pl, www
tel: 41 349 6331

SEKRETARZ
Dr hab. Karol Ciepluch, prof. UJK
Zakład Biologii Medycznej
Instytut Biologii UJK
e-mail: kciepluch@ujk.edu.pl
tel.: 41 349 6336

SKARBNIK
Dr Katarzyna Gałczyńska
Zakład Biologii Medycznej
Instytut Biologii UJK
e-mail: kgalczynska@ujk.edu.pl
tel: 41 349 6335

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
dr Sławomir Wąsik, Instytut Fizyki UJK
mgr Kinga Skrzyniarz, Instytut Biologii UJK
mgr Dorota Kuc-Ciepluch, Instytut Biologii UJK

CZŁONKOWIE PTBF ODDZIAŁ KIELCE
prof. zw. dr hab. Marian Kargol, Instytut Fizyki UJK
dr hab. Michał Arabski, prof. UJK, Instytut Biologii UJK
dr Karol Ciepluch, Instytut Biologii UJK
dr Kazimierz Dworecki, Instytut Fizyki UJK
dr Katarzyna Gałczyńska, Instytut Biologii UJK
dr Sławomir Wąsik, Instytut Fizyki UJK
mgr inż. Marcin Drabik, Instytut Fizyki UJK
mgr Dorota Kuc-Ciepluch, Instytut Biologii UJK
mgr Jarosław Rachuna, Instytut Biologii UJK
mgr Kinga Skrzyniarz, Instytut Biologii UJK
inż. Adam Markowski, Instytut Fizyki UJK