Aktywność Oddziału 2012

Seminaria Katedry Fizyki i Biofizyki oraz Polskiego Towarzystwa Biofizycznego Oddziału Olsztyńskiego

11.10.2012 r
dr hab. Bogdan Smyk KFiB UWM – Algorytmy genetyczne i programowanie genetyczne. Początki sztucznej inteligencji.

08.11.2012
mgr Paweł Książek KFiB UWM – Modelowanie wiązania selektywnych agonistów receptora ß estrogenowego za pomocą dokowania i dynamiki molekularnej.