Oddział Lublin

Oddział Lublin

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTBF (2023-2025)
Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Lublinie
Katedra Biofizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin

Skład Zarządu Oddziału Lubelskiego PTBF:
(Oddział Lubelski liczy 49 członków)

Przewodniczący
Dr hab. Rafał Luchowski, prof. UMCS
Katedra Biofizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
e-mail: rafal.luchowski@umcs.pl

Wice-Przewodniczący
Prof. dr hab. Artur Zdunek
Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego, Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
e-mail: a.zdunek@ipan.lublin.pl

Sekretarz
Dr hab. Wojciech Grudziński
Katedra Biofizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
e-mail: wojciech.grudzinski@umcs.pl

Skarbnik
Dr Monika Zubik
Katedra Biofizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
e-mail: monika.zubik@umcs.pl

Komisja Rewizyjna
Prof. Dr hab. Hanna Trębacz, UMCS, Lublin
Dr Justyna Widomska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr Witold Okulski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

——————————————————————————

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTBF (2020-2022)
Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Lublinie
Katedra Biofizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin

Skład Zarządu Oddziału Lubelskiego PTBF:
(Oddział Lubelski liczy 49 członków)

Przewodniczący
Dr hab. Rafał Luchowski, prof. UMCS
Katedra Biofizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
e-mail: rafal.luchowski@umcs.pl

Wice-Przewodniczący
Prof. dr hab. Artur Zdunek
Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego, Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
e-mail: a.zdunek@ipan.lublin.pl

Sekretarz
Dr hab. Wojciech Grudziński
Katedra Biofizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
e-mail: wojciech.grudzinski@umcs.pl

Skarbnik
Dr Monika Zubik
Katedra Biofizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
e-mail: monika.zubik@umcs.pl

Komisja Rewizyjna
Dr hab. Monika Szymańska-Chargot, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
Dr Justyna Widomska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr Witold Okulski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie