Aktywność Oddziału 2013

Seminaria Katedry Fizyki i Biofizyki oraz Polskiego Towarzystwa Biofizycznego Oddział Olsztyński

17. 01.2013
dr hab. H. Grajek KFiB UWM – Wybrane spektroskopowe metody badania  bezpromienistego przekazywania elektronowej energii wzbudzenia (BPE) oraz teorie opisujące BPE.

28.03.2013
mgr G. Ibron, KFiB UWM  – Promieniowanie jonizujące. Diagnostyka i nie tylko.

23.05.2013
prof. zw. dr hab. A. Kowalczyk, Instytut Fizyki, UMK w Toruniu –  Optyczna tomografia (OCT) w zastosowaniach w okulistyce i konserwacji dzieł sztuki.

21.10.2013
dr S. Koronkiewicz, Katedra Chemii UWM – Sparowane diody LED i ich zastosowanie w analizie przepływowej”