Oddział Olsztyn

Olsztyński Oddział PTBF istnieje od 1975 roku.

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Katedra Fizyki i Biofizyki
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
tel.: +4889 523 32 34
e-mail: maciej.maciejczyk@uwm.edu.pl

Skład Zarządu Olsztyńskiego Oddziału PTBF

Przewodniczący Oddziału

dr hab. Maciej Maciejczyk, prof. UWM
maciej.maciejczyk@uwm.edu.pl

Katedra Fizyki i Biofizyki; Wydział Nauki o Żywności; UWM
Sekretarz

dr Alicja Stachelska-Wierzchowska
alicja.stachelska@uwm.edu.pl


Skarbnik

dr Maciej Pyrka
maciej.pyrka@uwm.edu.pl

Członek honorowy

prof. dr hab. Regina Drabent

Członkowie:

prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek
dr hab. Hanna Grajek, prof. UWM
dr hab. Jacek Wierzchowski, prof. UWM
dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM
dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM
dr Monika Pietrzak
dr Adam Kasparek
mgr Grzegorz Wołąkiewicz
prof. dr hab. Wiesław Nowak Katedra Biofizyki; Instytut Fizyki; UMK w Toruniu
mgr Paweł Orłowski Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii; Wydział Nauk o Zdrowiu; Collegium Medicum w Bydgoszczy; UMK w Toruniu
dr Adam Osowski Katedra Patofizjologii; Wydział Nauk Medycznych; UWM