Oddział Olsztyn

Olsztyński Oddział PTBF istnieje od 1975 roku.

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Katedra Fizyki i Biofizyki
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
tel.: +4889 523 42 55, fax: +4889 523 38 61
e-mail: hanna.grajek@uwm.edu.pl

Skład Zarządu Olsztyńskiego Oddziału PTBF

Przewodniczący Oddziału

dr hab. Hanna Grajek, prof. UWM
hanna.grajek@uwm.edu.pl

Katedra Fizyki i Biofizyki;

Wydział Nauki o Żywności; UWM

Sekretarz/skarbnik

mgr Grażyna Ibron
grażyna.ibron@uwm.edu.pl

Członek honorowy

prof. dr hab. Regina Drabent

Członkowie:

prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek
dr hab. Jacek Wierzchowski, prof. UWM
dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM
dr hab. Bogdan Smyk
dr Krystyna Mieloszyk
dr Alicja Stachelska – Wierzchowska
dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM
dr Monika Pietrzak
dr Małgorzata Florek-Wojciechowska
mgr Adam Kasparek
mgr Martyna Fugas
mgr Maciej Pyrka
mgr Paweł Orłowski Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii; Wydział Nauk o Zdrowiu; Collegium Medicum w Bydgoszczy; UMK w Toruniu
mgr Adam Osowski Katedra Patofizjologii;

Wydział Nauk Medycznych; UWM

mgr Miłosz Wojciechowski Katedra Fizyki Relatywistycznej;

Wydział Matematyki i Informatyki; UWM

mgr Tomasz Molcan Katedra Fizjologii Zwierząt;

Wydział Biologii i Biotechnologii; UWM

mgr Dariusz Rydzyński Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin;

Wydział Biologii i Biotechnologii; UWM