Oddział Warszawa

W dniu 24 listopada 2011 roku z inicjatywy Zarządu Głównego PTBF utworzono Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Biofizycznego.

Kontakt
Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Fizyki i Biofizyki
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: slawomir_jakiela@sggw.edu.pl
tel., +4822 593 10 87, fax: +4822 5938619

Skład Zarządu Warszawskiego Oddziału PTBF:

Przewodniczący
Dr hab. Sławomir Jakieła, KFB SGGW
slawomir_jakiela@sggw.edu.pl

Wiceprzewodniczący
Prof. dr hab. Jan Antosiewicz, UW
Jan.Antosiewicz@fuw.edu.pl

Sekretarz
Dr Agnieszka Łukasiak, KFB SGGW
agnieszka_lukasiak@sggw.edu.pl

Skarbnik
Dr inż. Mirosław Zając, KFB SGGW
miroslaw_zajac@sggw.edu.pl

Skład Komisji Rewizyjnej
Dr Mirosław Dolata, KFB SGGW
Dr hab. Anna Niedzwiecka, IF PAN
Dr Katarzyna Gieczewska, UW

Członkowie
Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy, KFB SGGW
dr hab. Piotr Bednarczyk, KFB SGGW
Dr hab. Magdalena Stobiecka, KFB SGGW
Dr Beata Dworakowska, KFB SGGW
Dr hab. Renata Toczyłowska-Mamińska, KFB SGGW
Dr Anna Wypijewska del Nogal, Chalmers University of Technology, Goteborg, Szwecja
Dr hab. Bogdan Nowakowski, KFB SGGW
Dr Anna Sekrecka Belniak, KFB SGGW
Prof. dr hab. Adam Szewczyk, IBD PAN
Mgr Anna Kajma, IBD PAN
Dr hab. Joanna Grzyb, Zakład Biofizyki, Uniwersytet Wrocławski
Dr Wojciech Kopeć, MPI-BPC (Max Planck Institute for Biophysical Chemistry)
Mgr Monika Kluzek
Dr Michał Laskowski, IBD PAN
Mgr Hubert Madej
Dr Bartłomiej Augustynek, IBD PAN
Dr Katarzyna Gieczewska, UW
Dr Bożena Sikora, IF PAN
Dr Izabela Kamińska, IF PAN
Prof. dr Danek Elbaum, IF PAN
Dr Zbigniew Darżynkiewicz, UW
Mgr Katarzyna Nogal,
Mgr inż. Paweł Albrycht, IChF PAN
Prof. dr hab. Marek Cieplak, IF PAN
Mgr Martyna Zagórska, WSIZ 
Mgr Magdalena Łazicka, UW
Mgr Anna Drzymała, IF PAN
Mgr Andrzej Dąbrowski, IF PAN
Dr Anna Modrak-Wójcik, UW
Dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska, UW
Mgr Anna Dobieżyńska, IF PAN
Mgr Rafał Kampa, SGGW/IBD
Mgr Michał Białobrzewski, UW
Prof. dr hab. Maria Bzowska, UW
Dr Marta Narczyk, UW
Mgr Joanna Krasowska, UW
Mgr Katarzyna Ratajczak, KFB SGGW
Małgorzata Malczewska, UW
Lic. Jakub Janiec, UW
Lic. Mikołaj Kuska, UW
Lic. Barbara Klepka, IF PAN

(Lista członków została utworzona w kolejności wstąpienia w szeregi PTBF)

Wszystkie osoby pragnące wstąpić w szeregi Warszawskiego Oddziału PTBF   proszone są o kontakt e-mail: slawomir_jakiela@sggw.pl

Skład Zarządu w Kadencji (2014-2016, 2017-2019):

Przewodniczący
Dr hab. Piotr Bednarczyk, KFB SGGW
piotr_bednarczyk@sggw.edu.pl

Wiceprzewodniczący
Dr Agnieszka Łukasiak, KFB SGGW
agnieszka_lukasiak@sggw.edu.pl

Sekretarz
Dr hab. Magdalena Stobiecka, KFB SGGW
magdalena_stobiecka@sggw.edu.pl

Skarbnik
Dr Beata Dworakowska, KFB SGGW
beata_dworakowska@sggw.edu.pl

Skład Komisji Rewizyjnej
Dr Renata Toczyłowska-Mamińska, KFB SGGW
Dr hab. Anna Niedzwiecka, IF PAN
Dr Anna Wypijewska del Nogal, Chalmers University of Technology, Goteborg, Szwecja