Oddziały

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

ODDZIAŁ GDAŃSK

Kontakt

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Gdańsku
Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk
e-mail: p.rochowski@ug.edu.pl

ODDZIAŁ KATOWICE

ODDZIAŁ KIELCE

Kontakt

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno – Przyrodniczy
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 KIELCE
e-mail: michal.arabski@ujk.edu.pl, tel.: +4841 3496307

ODDZIAŁ KRAKÓW

ODDZIAŁ LUBLIN

Kontakt

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Lublinie
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego, Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
e-mail: a.zdunek@ipan.lublin.pl, tel.: +4881 7445061 wew. 145

ODDZIAŁ ŁÓDŹ

ODDZIAŁ OLSZTYN

Kontakt

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Katedra Fizyki i Biofizyki
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
tel.: +4889 523 42 55, fax: +4889 523 38 61
e-mail: hanna.grajek@uwm.edu.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ

Kontakt

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Poznaniu
Katedra Biofizyki
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
e-mail: margap@ump.edu.pl,
tel: +4861 854 66 93; fax, +4861 852 04 55

ODDZIAŁ WROCŁAW

Kontakt

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział we Wrocławiu
Katedra Biofizyki
Akademia Medyczna we Wrocławiu
ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław
e-mail: ateiss@biofiz.am.wroc.pl, tel.: +4871 784 14 14

ODDZIAŁ WARSZAWA

Kontakt

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Warszawie
Katedra Fizyki, Zakład Biofizyki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: slawomir_jakiela@sggw.edu.pl, tel., +4822 593 86 20

ODDZIAŁ ZABRZE