Zarząd Główny

PREZES

Dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. SGGW
Katedra Fizyki i Biofizyki
Instytut Biologii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: prezes@ptbf.pl
e-mail: piotr_bednarczyk@sggw.pl

WICEPREZES

Dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska
Zakład Biofizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
e-mail: Beata.Wielgus-Kutrowska@fuw.edu.pl

SEKRETARZ

Dr hab. Magdalena Stobiecka
Katedra Fizyki i Biofizyki
Instytut Biologii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: magdalena_stobiecka@sggw.pl

SKARBNIK

Dr Beata Dworakowska
Katedra Fizyki i Biofizyki
Instytut Biologii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: beata_dworakowska@sggw.pl

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Prof. dr hab. Bożena Bukowska
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 141/143; 90-236 Łódź
e-mail: bozena.bukowska@biol.uni.lodz.pl

Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 p. 201, 20-031 Lublin
e-mail: wieslaw.gruszecki@umcs.pl

Prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek
Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
e-mail: zbigniew.wieczorek@uwm.edu.pl

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Dr hab. Anita Krokosz
Katedra Biofizyki Molekularnej
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź
e-mail: krokosz@biol.uni.lodz.pl

Dr hab. Anna Marcinkowska
Katedra Neurologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
e-mai: margap@ump.edu.pl

Dr Justyna Strankowska
Zakład Fizyki Stosowanej
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk
Tel.: +4858 523 22 49
e-mail: justyna.strankowska@ug.edu.pl