Zarząd Główny

PREZES

Dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. SGGW
Katedra Fizyki i Biofizyki
Instytut Biologii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: prezes@ptbf.pl
e-mail: piotr_bednarczyk@sggw.pl

WICEPREZES

Dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska
Zakład Biofizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
e-mail: Beata.Wielgus-Kutrowska@fuw.edu.pl

SEKRETARZ

Dr hab. Magdalena Stobiecka
Katedra Fizyki i Biofizyki
Instytut Biologii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: magdalena_stobiecka@sggw.pl

SKARBNIK

Dr Beata Dworakowska
Katedra Fizyki i Biofizyki
Instytut Biologii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: beata_dworakowska@sggw.pl

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Dr hab. Jacek Piosik, prof. UG
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk

e-mail: jacek.piosik@ug.edu.pl

Dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
Zakład Biologii Medycznej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
e-mail: michal.arabski@ujk.edu.pl

Prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław
e-mail: jerzy.mozrzymas@umw.edu.pl

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Dr hab. Maciej Maciejczyk, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
e-mail: maciej.maciejczyk@uwm.edu.pl

Dr hab. Anna Marcinkowska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
e-mai: margap@ump.edu.pl

Dr Justyna Strankowska
Uniwersytet Gdański
e-mail: justyna.strankowska@ug.edu.pl

SĄD KOLEŻEŃSKI

Dr hab. Karol Ciepluch
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
e-mail: karol.ciepluch@ujk.edu.pl

Dr Grzegorz Gołuński
Uniwersytet Gdański
e-mail: grzegorz.golunski@biotech.ug.edu.pl

Dr hab. Katarzyna Miłowska, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki
e-mail: katarzyna.milowska@biol.uni.lodz.pl