Aktywność Oddziału 2024

19 kwietnia 2024 – Pokazy doświadczalne zorganizowane dla klasy Ib SP19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie.

Doświadczenia z optyki cieszyły się dużą popularnością

Zabawa z laserem i siatką dyfrakcyjną

Ultrasonografia i badanie fal mózgowych.

Czy można rozpalić ogień pod kociołkiem za pomocą fal mózgowych?

Zmagania z wagą szalkową.

Pierwsze próby ilościowego opisu lepkości płynów

Niektórym prowadzącym zajęcia sprawiały chyba większą radość niż dzieciom.

Nagroda, której nie dostaniecie od studentów.