Nagroda im. Wandy Leyko

Zgodnie ze statutem, Polskie Towarzystwo Biofizyczne przyznaje nagrodę im. Wandy Leyko za najlepszą prezentację naukową na zjeździe Towarzystwa. Nagroda im. Wandy Leyko jest przyznawana przez komitet naukowy zjazdu.

Podczas XVIII Zjazdu PTBF w Warszawie (PTBF2022) nagrodę im. Wandy Leyko otrzymali:

w kategorii za najlepszą prezentację ustną

Michał Białobrzeski (Warszawa)
Hubert Grel (Warszawa)
Mateusz Szwalec (Kraków)

w kategorii za najlepszą prezentację posterową

Grzegorz Gołuński (Gdańsk)
Midhun Mohan Anila (Warszawa-Kerala)

wyróżnienia
Kamila Maliszewszka-Olejniczak (Warszawa)
Vilmantas Pupkis (Wilno)
Agata Pyrzanowska (Łódź)

(w kolejności alfabetycznej)