XVIII Zjazd PTBF, Warszawa 2022

Zdjęcia wykonał dr Krzysztof Karpierz, UW