Oddziały

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

ODDZIAŁ GDAŃSK

Kontakt
Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Gdańsku
Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk
Tel.: +48 58 523 22 49
e-mail: j.strankowska@ug.edu.pl

ODDZIAŁ KATOWICE

ODDZIAŁ KIELCE

Kontakt

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Kielcach
Instytut Biologii, Zakład Biologii Medycznej
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce

ODDZIAŁ KRAKÓW

ODDZIAŁ LUBLIN

Kontakt

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Lublinie
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego, Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
e-mail: a.zdunek@ipan.lublin.pl, tel.: +4881 7445061 wew. 145

ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Łodzi
Instytut Biofizyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź
e-mail: katarzyna.milowska@biol.uni.lodz.pl, tel.: +4842 635 44 78

ODDZIAŁ OLSZTYN

Kontakt

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Katedra Fizyki i Biofizyki
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
tel.: +4889 523 42 55, fax: +4889 523 38 61
e-mail: hanna.grajek@uwm.edu.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ

Kontakt

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Poznaniu
Katedra Biofizyki
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
e-mail: margap@ump.edu.pl,
tel.: +4861 854 66 93, fax: +4861 854 66 89

ODDZIAŁ WROCŁAW

Kontakt

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział we Wrocławiu
Katedra Biofizyki
Akademia Medyczna we Wrocławiu
ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław
e-mail: ateiss@biofiz.am.wroc.pl, tel.: +4871 784 14 14

ODDZIAŁ WARSZAWA

Kontakt

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Warszawie
Katedra Fizyki i Biofizyki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: slawomir_jakiela@sggw.edu.pl, tel., +4822 593 10 87

ODDZIAŁ ZABRZE