Oddział Lublin

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTBF
Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Lublinie
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego, Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

Skład Zarządu Oddziału Lubelskiego PTBF:
(Oddział Lubelski liczy 49 członków)

Przewodniczący
Dr hab. Artur Zdunek, prof. IA PAN
Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego, Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
e-mail: a.zdunek@ipan.lublin.pl

Wice-Przewodniczący
Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Gagoś
Zakład Biofizyki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
e-mail: mariusz.gagos@up.lublin.pl
www: mariusz.gagos.up.lublin.pl

Sekretarz
Dr Agnieszka Nawrocka
Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego, Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
e-mail: a.nawrocka@ipan.lublin.pl

Skarbnik
Dr Monika Szymańska-Chargot
Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego, Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
e-mail: m.szymanska@ipan.lublin.pl

Komisja Rewizyjna
Dr hab. Józef Zon
Prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
Dr Renata Polak