Zarząd Główny

PREZES

prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek
Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
e-mail: zbigniew.wieczorek@uwm.edu.pl, tel.: +48 89 523 45 47

WICEPREZES

dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM
Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
e-mail: krzysztof.bryl@uwm.edu.pl, tel.: +48 89 523 32 75

SEKRETARZ

dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM
Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
e-mail: mariusz.szabelski@uwm.edu.pl, tel.: +48 89 524 52 70

SKARBNIK

dr Monika Pietrzak
Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
e-mail: pietrzak@uwm.edu.pl, tel.: +48 89 523 34 32

CZŁONEK

Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 p. 201, 20-031 Lublin
e-mail: wieslaw.gruszecki@umcs.pl, tel.: +48 81 537 62 52

CZŁONEK

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Katedra Biofizyki Molekularnej
Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, Budynek D
e-mail: gbartosz@biol.uni.lodz.pl ,  tel.: +48 42 635 44 76

CZŁONEK

Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
Katedra Fizyki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: krzysztof_dolowy@sggw.pl, tel.: +48 22 593 86 10