Oddział Warszawa

W dniu 24 listopada 2011 roku z inicjatywy Zarządu Głównego PTBF utworzono Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Biofizycznego.

 

Kontakt
Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Fizyki, Zakład Biofizyki
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: piotr_bednarczyk@sggw.pl, tel., +4822 593 86 20, fax: +4822 5938619

Skład Zarządu Warszawskiego Oddziału PTBF:

Przewodniczący
Dr hab. Piotr Bednarczyk, KF SGGW
piotr_bednarczyk@sggw.pl

Wiceprzewodniczący
Dr Agnieszka Łukasiak, KF SGGW
agnieszka_lukasiak@sggw.pl

Sekretarz
Dr hab. Magdalena Stobiecka, KF SGGW
magdalena_stobiecka@sggw.pl

Skarbnik
Dr Beata Dworakowska, KF SGGW
beata_dworakowska@sggw.pl

Skład Komisji Rewizyjnej
Dr Renata Toczyłowska-Mamińska, KF SGGW
Dr hab. Anna Niedzwiecka, IF PAN
Dr Anna Wypijewska del Nogal, CIP ULg (Centre for Protein Engineering, University of Liege, Belgium)

Członkowie
Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy, KF SGGW
Dr Mirosław Dolata, KF SGGW
Mgr Mirosław Zając, KF SGGW
Dr hab. Bogdan Nowakowski, KF SGGW
Dr Anna Sekrecka Belniak, KF SGGW
Prof. dr hab. Adam Szewczyk, IBD PAN
Mgr Anna Kajma, IBD PAN
Dr hab. Joanna Grzyb, Zakład Biofizyki, Uniwersytet Wrocławski
Dr Wojciech Kopeć, MPI-BPC (Max Planck Institute for Biophysical Chemistry)
Mgr Monika Kluzek
Mgr Michał Laskowski, IBD PAN
Mgr Hubert Madej, KF SGGW
Mgr Bartłomiej Augustynek, IBD PAN
Dr Katarzyna Gieczewska, UW
Dr Bożena Sikora, IF PAN
Dr Izabela Kamińska, IF PAN
Prof. dr Danek Elbaum, IF PAN
Dr Zbigniew Darżynkiewicz, UW
Mgr Katarzyna Nogal, KF SGGW
Mgr inż. Paweł Albrycht, KF SGGW
Prof. dr hab. Marek Cieplak, IF PAN
Mgr Martyna Zagórska, KF SGGW
Dr Sławomir Jakieła, KF SGGW
Mgr Magdalena Łazicka, UW
Mgr Anna Drzymała, IF PAN
Mgr Andrzej Dąbrowski, IF PAN
Dr Anna Modrak-Wójcik, UW
Dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska, UW
Mgr Anna Dobieżyńska, IF PAN
Mgr Rafał Kampa, SGGW/IBD
Mgr Michał Białobrzewski, UW
Prof. dr hab. Jan Antosiewicz, UW

(Lista członków została utworzona w kolejności wstąpienia w szeregi PTBF)

Wszystkie osoby pragnące wstąpić w szeregi Warszawskiego Oddziału PTBF   proszone są o kontakt e-mail: piotr_bednarczyk@sggw.pl