Oddział Kielce

Polskie Towarzystwo Biofizyczne – Oddział Kielce

 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno – Przyrodniczy
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 KIELCE
e-mail: michal.arabski@ujk.edu.pl,
tel.: 41 – 349 6307

Zarząd:

Przewodniczący:

Dr Sławomir Wąsik – Zakład Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki UJK;

tel.: 41 – 349 6473

e-mail: s.wasik@ujk.edu.pl

Sekretarz:

Dr hab. Michał Arabski – Zakład Mikrobiologii Instytutu Biologii UJK;

tel.: 41 – 349 6307

e-mail: michal.arabski@ujk.edu.pl

Skarbnik:

Inż. Adam Markowski – Zakład Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki UJK;

tel.: 41 – 349 6455

e-mail: a.markowski@ujk.edu.pl

 

Pozostali członkowie:

Prof. zw. dr hab. Marian Kargol – emerytowany profesor Instytutu Fizyki UJK.

Prof. UJK dr hab. Grażyna Suchanek – Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK.

Dr Kazimierz Dworecki – Instytut Fizyki UJK.

Mgr inż. Marcin Drabik – Instytut Fizyki UJK.