Oddział Olsztyn

Olsztyński Oddział PTBF istnieje od 1975 roku.

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Katedra Fizyki i Biofizyki
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
tel.: +4889 523 42 55, fax: +4889 523 38 61
e-mail: hanna.grajek@uwm.edu.pl

Skład Zarządu Olsztyńskiego Oddziału PTBF

Przewodniczący

Dr hab. Hanna Grajek, KFiB UWM
hanna.grajek@uwm.edu.pl

Sekretarz/skarbnik

Mgr Grażyna Ibron
grażyna.ibron@uwm.edu.pl

Członkowie:

prof. dr hab. Regina Drabent
prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek
dr hab. Jacek Wierzchowski, prof UWM
dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM
dr hab. Bogdan Smyk
dr Krystyna Mieloszyk
dr Maria Alchimowicz
dr Alicja Stachelska – Wierzchowska
dr hab. Mariusz Szabelski
mgr Adam Osowski
dr Monika Pietrzak