Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Biofizycznego/Oddział Wrocław serdecznie zapraszam na wykład pt. „Badanie współzawodnictwa miedzy transferem energii a przekazem elektronów w układach bionanohybrydowcyh: przypadek kropek kwantowych i cytochromu C„, który wygłosi ​Dr hab. Joanna  Grzyb z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykład odbędzie się w systemie online (za pośrednictwem platformy Teams), w dniu 15 kwietnia 2021 r., o godz. 10:00.
Poniżej link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a97d3e2029dd64a6f85ff13cf29637b1d%40thread.tacv2/1616766388718?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%228437af0d-6db3-41bb-8e33-6bd3352db2af%22%7d

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Kongresy i Konferencje | Możliwość komentowania została wyłączona

Wykład

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biofizycznego zaprasza na wykład Pana dra Wojciecha Glaca z Wydziału Biologii, Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka
Pracowni Neurobiologii, Uniwersytetu Gdańskiego
Tytuł wystąpienia:
Neurobiologia ksenofobii i rasizmu

Wykład odbędzie się 25 marca 2021 r. o godzinie 11:15 w formule zdalnej, w aplikacji MS TEAMs (link do wydarzenia: https://tiny.pl/rpk1w)

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Kongresy i Konferencje | Możliwość komentowania Wykład została wyłączona

Wykład

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Biofizycznego serdecznie zapraszamy na wykład dr Sławomira Wąsik, pt. „Analiza ilościowa dyfuzji z zastosowaniem techniki interferometrii laserowej” w dniu 19.03.2021 o godzinie 15.00, w ramach obchodów 50-lecia PTBF.

Link: https://zoom.us/j/91699275855?pwd=YjRuZzQ5T3JzQ2NyUG1GTzNvdUZVUT09

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Kongresy i Konferencje | Możliwość komentowania Wykład została wyłączona

Wykład

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Biofizycznego serdecznie zapraszamy na wykład pt. „Rola inhibicji
napięciowo-zależnych kanałów potasowych typu Kv1.3 w anty-covidowym
działaniu statyn”, który wygłosi dr hab. Andrzej Teisseyre z Katedry i
Zakładu Biofizyki i Neurobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wykład odbędzie się w systemie online (za pośrednictwem platformy
Teams), w dniu 18.03.21r. o godz.10.00.

Poniżej link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA5MWFiMTEtMWMzZS00ZTllLTg0ODAtZDA1ZTQwMjdhOTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%2272098b2e-55cd-42a7-80c9-a606122e583a%22%7d

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Wykład została wyłączona

Wykład

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
zaprasza na wykład, który wygłosi

dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK
Zespół Biooptyki i Inżynierii Optycznej Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł wystąpienia:
Obrazowanie zmętnień w oku ludzkim za pomocą tomografii optycznej OCT

Wykład odbędzie się 1 marca 2021r. o godzinie 11:15, w formule zdalnej, w aplikacji MS TEAMs

(NOWY link do wydarzenia: https://tiny.pl/rlnf7)

Wszystkie osoby będą wpuszczane na spotkanie poprzez poczekalnię.
Prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Kongresy i Konferencje | Możliwość komentowania Wykład została wyłączona

Zapraszamy na seminarium on-line:

19 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 15:00

Wpływ PEGylacji na wybrane właściwości biologiczne i fizyko-chemiczne białek i nanocząstek.

Dr Karol Ciepluch
Zakład Biologii Medycznej
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

link do spotkania na platformie ZOOM:
https://zoom.us/j/91912776076?pwd=Rzc4UDFaaUdvaTZnMmlncGhsSG1JUT09
UWAGA! Prosimy o uzupełnienie profilu w ZOOM o pełne Imię i Nazwisko oraz skrót afiliacji w celu weryfikacji uczestnika spotkania.

Spotkanie jest organizowane w ramach aktywności PTBF – Odział Kielce

Zapraszamy

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania została wyłączona