POSTDOC

The experimental biophysics group at the Laboratory of Biological Physics at the Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, is seeking a POSTDOCTORAL ASSOCIATE

oferta PL —- EN offer

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania POSTDOC została wyłączona

SPRAWOZDANIE

z XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
Warszawa, 6-9 września 2022 r.

XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego odbył się w dniach 6-9 września 2022 roku na terenie Wydziału Fizyki, Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem był Zarząd Główny PTBF, Katedra Fizyki i Biofizyki Instytutu Biologii SGGW, Zakład Biofizyki Wydziału Fizyki UW oraz Polska Akademia Nauk.

Zjazd odbył się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora SGGW prof. dr hab. Michała Zasady oraz Jego Magnificencji Rektora UW prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka.

Obrady naukowe zorganizowano w ramach 10 sesji (Medical Biophysics – part 1, Mechanisms of ligand-receptor interactions, Modelling and nonlinear analysis, Protein dynamics, disorder and phase separation, Ion transport: receptors, transporters and channels, Spectroscopy, Medical applications of proteins and nucleic acids, Application of microfluidic technology and biosensors in biophysical research, Medical Biophysics – part 2, Biophysics of the mitochondria).

W XVIII Zjeździe PTBF wzięło udział 140 delegatów (Litwa, Anglia, USA, Włochy, Polska – Kielce, Łódź, Olsztyn, Wrocław, Poznań, Kraków, Lublin, Gdańsk, Gliwice, Białystok, Toruń). W ramach 10 zorganizowanych sesji odbyło się 55 wykładów, 3 prelekcje historyczne oraz 2 warsztaty. Mnóstwo czasu było przeznaczone na obejrzenie ponad 50 plakatów prezentowanych przez delegatów.

Podczas XVIII Zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTBF na którym ustępujący ZG PTBF przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe (2020-2022). Z kolei, po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, przystąpiono do wyboru nowego prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na lata 2023-2025. W wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań wyłoniono skład Zarządu PTBF:

Dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. SGGW (Warszawa)                      prezes
Dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska (Warszawa)                              wice-prezes
Dr hab. Magdalena Stobiecka, prof. SGGW (Warszawa)                sekretarz
Dr Beata Dworakowska (Warszawa)                                               skarbnik

CZŁONKOWIE ZARZĄDU PTBF

Dr hab. Jacek Piosik, prof. UG (Gdańsk)
Dr hab. Michał Arabski, prof. UJK (Kielce)
Prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas (Wrocław)

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Dr hab. Maciej Maciejczyk, prof. UWM (Olsztyn)
Dr hab. Anna Marcinkowska (Poznań)
Dr Justyna Strankowska (Gdańsk)

SĄD KOLEŻEŃSKI

Dr hab. Karol Ciepluch (Kielce)
Dr Grzegorz Gołuński (Gdańsk)
Dr hab. Katarzyna Miłowska, prof. UŁ (Łódź)

Zdjęcie wykonał dr Krzysztof Karpierz, UW

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania SPRAWOZDANIE została wyłączona

Praca

Poszukiwani są kandydaci na stanowisko biofizyka-doświadczalnika i biotechnologa/biologa molekularnego w Środowiskowym Laboratorium Fizyki Biologicznej w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie:
1. post-doc w grancie (17 miesięcy),
http://www.ifpan.edu.pl/ACTIVITY/2022-07-01_Postdoc_26-2022_PL.pdf
2. asystent lub adiunkt (etat statutowy dla doktora lub doktora
habilitowanego, z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony),
http://www.ifpan.edu.pl/ACTIVITY/2022-07-19_Asystent_32-2022_PL.pdf
3. specjalista do spraw biotechnologii (na zastępstwo na min. 2 lata),
http://www.ifpan.edu.pl/ACTIVITY/Oferta_pracy-specjalista_ds_biotechnologii-2022_07_08.pdf
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Praca została wyłączona

Wydawnictw Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Wzorem ubiegłych lat również w tym roku planujemy wydanie kolejnego już 11 tomu serii monografii Biofizyka a medycyna.

Zapraszamy zainteresowanych do publikacji swojej pracy w monografii, która ukaże się w III kwartale br.  nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Rozdział w tej monografii to 20 pkt MNiSW.

Obszar zainteresowania to: właściwości i znacznie biopolimerów, pola elektromagnetyczne w biologii i medycynie, medycyna fizykalna, biomechanika i reologia. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Wydawnictw Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu została wyłączona

Warsaw, May 16th, 2022

Second Announcement

Invitation to participate in the 18th Congress of the Polish Biophysical Society (PTBF)

Ladies and Gentlemen, Members and Friends,

We would like to invite you to the 18th Congress of the Polish Biophysical Society, which will be held in Warsaw, Poland on September 6-9, 2022 in the modern building of the Faculty of Physics at the University of Warsaw.

This year’s preliminary program of the Congress is presented on the website (https://18congress.ptbf.pl/) and is devoted to the issues of Mechanisms of ligand-receptor interactions, Medical applications of proteins and nucleic acids, mRNA-biology, translation, applications, Modelling, and nonlinear analysis, Ion transport: receptors, transporters and channels, Medical Biophysics, Spectroscopy, Application of microfluidic technology and biosensors in biophysical research, Photosynthesis, Protein dynamics, disorder and phase separation, Biophysics of the mitochondria, and others.

There is space for lectures by recognized researchers as well as oral and poster presentations by young scientists the best of whom will be awarded.

We cordially invite scientists, doctoral students, and students dealing with biophysics and related sciences from the border of physics, chemistry, biology, and medicine to participate in the 18th Congress of the Polish Biophysical Society.

Timetable:
Early registration deadline: up to May 31, 2022
Regular registration deadline: up to July 15, 2022
Abstract submission deadline: up to June 30, 2022

 

Organizing Committee of the 18th PTBF Congress

2022_0516 2nd announcement PTBF2022

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Kongresy i Konferencje | Możliwość komentowania została wyłączona

Z historii PTBF

Po raz pierwszy statut Polskiego Towarzystwa Biofizycznego został zarejestrowany 31 grudnia 1971 r., a pierwszą siedzibą był Wrocław (Akademia Medyczna, Katedra i Zakład Biofizyki)?

 

——-

Na zdjęciach fragmenty opracowania przygotowanego przez prof. Jerzego Mozrzymasa.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Z historii PTBF została wyłączona