List Prezesa PTBF – grudzień 2011

Lublin, 14 grudnia 2011 r.

Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Biofizycznego

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, uprzejmie proszę o przyjęcie naszych serdecznych życzeń na Boże Narodzenie oraz na zbliżający się rok 2012. Niech Święta upłyną nam pod znakiem radości i wypoczynku a kolejny rok przyniesie satysfakcję z naszej działalności naukowej, w odkrywaniu piękna i porządku Natury!

Korzystając z okazji, chciałbym dołączyć do życzeń kilka myśli, które są, moim zdaniem, istotne z punktu widzenia funkcjonowania Naszego Towarzystwa.

Z radością przyjmujemy inicjatywę prof. Krzysztofa Dołowego, która doprowadziła do powstania Oddziału PTBF w Warszawie. Witamy wśród nas, gratulujemy i cieszymy się!

Dzięki aktywności dr. Piotra Bednarczyka z Oddziału Warszawskiego PTBF powstała nowa witryna internetowa Towarzystwa, pod adresem: http://ptbf.sggw.pl/ . Dziękując twórcy, i zarazem administratorowi (piotr_bednarczyk@sggw.pl ), zapraszamy wszystkich do korzystania ze strony oraz do jej współredagowania. Zainteresowane Oddziały mogą wykorzystać specjalnie dedykowane obszary-zakładki do prowadzenia własnej działalności informacyjnej. Na stronie znaleźć można wiele aktualnych i praktycznych informacji, wśród nich tę, dotyczącą aktualnych wysokości składek członkowskich.

Niestety, oczekujemy wciąż na decyzję sądu o zmianie siedziby ZG PTBF. Do tego czasu chciałbym prosić Państwa uprzejmie o dokonywanie opłat składek na dotychczasowy rachunek bankowy: 32 1240 3060 1111 0010 0808 6861 Polska Kasa Opieki S.A. III Oddział w Łodzi. Zapraszamy do dokonywania wpłat zarówno przez Skarbników Oddziałów jak i przez indywidualnych członków, jeśli będzie to dla Państwa dogodne. W takim przypadku, dokonamy późniejszego rozliczenia z Oddziałami, do których dyspozycji pozostaje, zgodnie z ustaleniami, część środków. W każdym z przypadków, uprzejmie proszę o równoległe przesłanie informacji o dokonanej wpłacie na adres Skarbnika ZG PTBF: witold.okulski@umlub.pl .

Łączę wyrazy szacunku,

Wiesław I. Gruszecki

List Prezesa PTBF w pliku pdf

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Listy Prezesa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.