bioopen_logoDoktoranci, Młodzi Naukowcy!

To do Was kierujemy zaproszenie na III Ogólnopolską Konferencję Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen. W dniach 11-12 maja 2017 r. spotkamy się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, już po raz trzeci, aby przedstawić naukowe dokonania, podzielić się doświadczeniem i integrować się we wspaniałej atmosferze!

Na Konferencji gościć będziemy wybitnych specjalistów, których wykłady rozpoczną obrady w czterech sesjach tematycznych:

 • Mikrobiologia w medycynie i przemyśle
 • Biologia molekularna i biotechnologia
 • Fizjologia i biotechnologia roślin
 • Ekologia i ochrona środowiska

Uczestnicy natomiast będą mogli zaprezentować się w sesjach referatowych i posterowych. W trakcie trwania BioOpen swoje usługi i produkty zaprezentują także znane i szanowane firmy z sektora life science.

Rejestracja rozpocznie się 16.01.2017r.

Zapraszamy na naszą stronę i profil na facebooku.

Pozdrawiamy,

Komitet Organizacyjny

Opublikowano Aktualności, Kongresy i Konferencje | Możliwość komentowania została wyłączona

Staż podoktorski

Samodzialna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny  – Wrocław

Poszukuje kandydata na staż podoktorski (1 etat)
Wymagania:
Kandydaci muszą posiadać stopień doktora biologii, biotechnologii, fizyki lub chemii lub w dziedzinie pokrewnej, uzyskany przed rozpoczęciem pracy i nie wcześniej niż w 2012 roku. Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w badaniach z zastosowaniem: metod elektrofizjologicznych, rekombinowanych białek i ich mutagenezy, ilościowego opisu statystycznego, kinetyki reakcji chemicznych, dynamiki molekularnej i pokrewnych metod.

Więcej informacji w zakładce Praca

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Staż podoktorski została wyłączona

bioopenDoktorancie, Młody Naukowcu!

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na II Ogólnopolską Konferencję Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen 2016. W dniach 12-14 maja 2016r, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego po raz kolejny stanie się miejscem prezentacji dokonań licznych zespołów badawczych, wymiany cennych doświadczeń oraz przedstawienia osiągnięć doktorantów.

Na Konferencji gościć będziemy wybitnych naukowców, których wystąpienia otworzą obrady w czterech sesjach tematycznych:

 • Biologia w medycynie i przemyśle
 • Biologia molekularna
 • Fizjologia i biotechnologia roślin
 • Ekologia i ochrona środowiska

Podczas dni konferencyjnych odbędą się także sesje referatowe oraz sesje plakatowe uczestników. W trakcie BioOpen swoje usługi i produkty zaprezentują znane i cenione firmy z branży life science. Nie zabraknie również atrakcji integrujących środowisko młodych naukowców.

Rejestracja rozpocznie się 08.02.2016r.

Zapraszamy na naszą stronę internetową (www.bioopen.pl) gdzie znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji, zgłoszeń, tematów wystąpień zaproszonych gości oraz imprez integracyjnych, a także na nasz profil na facebooku (www.facebook.com/konferencja.bioopen).

Wszelkie zapytania proszę kierować na adres: konferencja.bioopen@gmail.com

Pozdrawiamy,

Komitet Organizacyjny

Opublikowano Aktualności, Kongresy i Konferencje | Możliwość komentowania została wyłączona

XVI Zjazd PTBF

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego PTBF oraz komitetów organizacyjnego i naukowego serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, który odbędzie się w zamku w Rynie w dniach 28.06 – 01.07.2016.

Miło nam poinformować, że ruszyła strona Zjazdu (http://16zjazd.ptbf.pl/), na której możecie Państwo znaleźć podstawowe informacje. Strona jest ciągle rozbudowywana i umieszczane są nowe informacje.

XVI Zjazd PTBF odbędzie się pod auspicjami European Biophysical Societies’ Association. Będziemy też gościć Prezydenta EBSA, Prof. Helmuta Grubmüllera, oraz przedstawicieli Towarzystw Biofizycznych naszych wschodnich sąsiadów. Językiem wykładowym XVI Zjazdu PTBF będzie język angielski. Wszystkie streszczenia komunikatów i wystąpień zostaną opublikowane w specjalnym numerze Current Topic in Biophysic.

W trakcie Zjazdu, odbędą się również trzy warsztaty naukowe z zakresu mikroskopii, technik chromatograficznych oraz syntezy mikrofalowej.

Terminy rejestracji i opłat oraz kwoty zostaną opublikowane w styczniu. Chcieliśmy podkreślić, że zniżka opłaty zjazdowej będzie dotyczyła tylko członków PTBF, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi.

W załączeniu list Prezesa PTBF, prof. dr hab. Zbigniewa Wieczorka.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Mariusz Szabelski
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Biofizycznego

Opublikowano Aktualności, Kongresy i Konferencje, Listy Prezesa | Możliwość komentowania XVI Zjazd PTBF została wyłączona

Workshop

„APPLICATION OF NANOMATERIALS IN NANOMEDICINE AND BIONANOTECHNOLOGY”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty z zastosowania nanotechnologii w biologii i medycynie, które odbędą się w dniach 12-14 października 2015 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy
ul. Kopcińskiego 16/18. Warsztaty organizowane są przez Faculty of Material Sciences, Technology and Bionics, Rhine-Waal University of Applied Sciences (Niemcy) i Instytut Biofizyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach projektu EU HyNANODend, przy współudziale Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej i Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biochemiczno-Biofizycznych na Wydziale BiOŚ UŁ.

Warsztaty adresowane są do studentów ostatnich lat studiów, członków kół naukowych, doktorantów i młodych naukowców, zainteresowanych nanotechnologią. Obrady są otwarte także dla niezarejestrowanych naukowców, którzy chcą wysłuchać pojedyncze wykłady w poszczególnych sesjach. Udział w warsztatach zgłosili także doktoranci i młodzi pracownicy naukowi z krajów Unii Europejskiej i Białorusi. Warsztaty poprowadzą doświadczeni eksperci w dziedzinie nanotechnologii z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Białorusi i Polski. Koszty uczestnictwa
w warsztatach pokrywają organizatorzy
(z wyjątkiem kosztów podróży). Każdy
z zarejestrowanych uczestników warsztatów otrzyma Certyfikat uczestnictwa.

Zajęcia odbędą się w następujących sesjach tematycznych:

 1. NANOCARRIERS (Polymeric Nanocarriers, Lipid-Based Nanocarriers, Dendrimers, Others)
 2. CHARACTERISATION TECHNIQUES (Spectroscopy, microscopy, scattering, others)
 3. MULTIFUNCTIONALITIES FOR DIAGNOSTICS AND THERAPY (Optical Functionalities, Optical Nanoprobes, Magnetic Functionality, Thermal Functionality, Biological Functionality)
 4. BIOTARGETING (Targeted Biological Sites, Intracellular Uptake, Targeting Strategies, Targeting Groups)
 5. MULTIMODAL BIOMEDICAL IMAGING (Optical Bioimaging, Magnetic Resonance Imaging, X-Ray CT Imaging)
 6. BIOSENSING (Principles of Biosensing, Optical Biosensors, Magnetic Biosensors, Electrical Biosensing, Electrochemical Biosensing, Electrochemiluminescence Biosensing)
 7. NANOTECHNOLOGY FOR CANCER (Benefits of Cancer Nanotechnology, Chemotherapy, Cancer Gene Therapy, Photodynamic Therapy, Magnetic Therapy, Photothermal Therapy).
 8. NANOTECHNOLOGY FOR INFECTIOUS DISEASES (Pathogen Infections and Nanoparticle-Based Approaches, HIV, Influenza)
 9. NANOTOXICITY (Toxicity of Nanoparticles, Cytotoxicity, In Vitro Cytotoxicity Assays, In Vivo Toxicity, In Vivo Toxicity Evaluation, Nanotoxicity Studies on Selected Nanoparticles).

Szczegółowy program warsztatów zostanie dostarczony w późniejszym terminie.

Zgłoszenia udziału w warsztatach (imię i nazwisko, afiliacja) prosimy nadsyłać na adres mailowy: koceva@biol.uni.lodz.pl do dnia 6 października 2015 roku.

Do zobaczenia na warsztatach!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Aneta Koceva-Chyła
Prof. dr hab. Maria Bryszewska

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Workshop została wyłączona

Minisympozjum

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na minisympozjum: “Virulence mechanisms of bacteria – diverse hosts, common strategies” organizowane przez WO Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, WO Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN.

Minisympozjum odbędzie się 21.10.2015 o 10.00 w sali E w IBB PAN. Udział jest nieodpłatny ale prosimy o rejestrowanie się w systemie http://workshop.evenea.pl

Plakat

Program

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Minisympozjum została wyłączona