Seminarium

Seminarium Biofizyczne, organizowane przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Biofizycznego oraz Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG.

Referat pt.: „Kwantowa biologia?” wygłosi dr hab. Tomasz Paterek, prof. UG z Zakładu Optyki i Informacji Kwantowej, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański.

Seminarium odbędzie się we wtorek, 07.12.2021 r. o godz. 10:00 w formie zdalnej.

Streszczenie:

Kwantowa biologia stara się określić czy organizmy żywe wykorzystują typowo kwantowe efekty by uzyskać biologiczną przewagę. W trakcie seminarium stopniowo wprowadzę odpowiednie pojęcia kwantowe (ostrzeżenie: potencjalnie nuda dla fizyków) oraz opiszę ich (hipotetyczną) rolę w pewnych procesach biologicznych, np. magneto-recepcji czy transporcie energii.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY0N2E0ZGMtMGMxNS00MWU0LWEzYzItNzZmMDM2ZWFiNDkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2254e4e688-3f87-49a0-96a6-58938a5c6a73%22%7d

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.