SPRAWOZDANIE

z XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
Warszawa, 6-9 września 2022 r.

XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego odbył się w dniach 6-9 września 2022 roku na terenie Wydziału Fizyki, Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem był Zarząd Główny PTBF, Katedra Fizyki i Biofizyki Instytutu Biologii SGGW, Zakład Biofizyki Wydziału Fizyki UW oraz Polska Akademia Nauk.

Zjazd odbył się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora SGGW prof. dr hab. Michała Zasady oraz Jego Magnificencji Rektora UW prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka.

Obrady naukowe zorganizowano w ramach 10 sesji (Medical Biophysics – part 1, Mechanisms of ligand-receptor interactions, Modelling and nonlinear analysis, Protein dynamics, disorder and phase separation, Ion transport: receptors, transporters and channels, Spectroscopy, Medical applications of proteins and nucleic acids, Application of microfluidic technology and biosensors in biophysical research, Medical Biophysics – part 2, Biophysics of the mitochondria).

W XVIII Zjeździe PTBF wzięło udział 140 delegatów (Litwa, Anglia, USA, Włochy, Polska – Kielce, Łódź, Olsztyn, Wrocław, Poznań, Kraków, Lublin, Gdańsk, Gliwice, Białystok, Toruń). W ramach 10 zorganizowanych sesji odbyło się 55 wykładów, 3 prelekcje historyczne oraz 2 warsztaty. Mnóstwo czasu było przeznaczone na obejrzenie ponad 50 plakatów prezentowanych przez delegatów.

Podczas XVIII Zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTBF na którym ustępujący ZG PTBF przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe (2020-2022). Z kolei, po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, przystąpiono do wyboru nowego prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na lata 2023-2025. W wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań wyłoniono skład Zarządu PTBF:

Dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. SGGW (Warszawa)                      prezes
Dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska (Warszawa)                              wice-prezes
Dr hab. Magdalena Stobiecka, prof. SGGW (Warszawa)                sekretarz
Dr Beata Dworakowska (Warszawa)                                               skarbnik

CZŁONKOWIE ZARZĄDU PTBF

Dr hab. Jacek Piosik, prof. UG (Gdańsk)
Dr hab. Michał Arabski, prof. UJK (Kielce)
Prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas (Wrocław)

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Dr hab. Maciej Maciejczyk, prof. UWM (Olsztyn)
Dr hab. Anna Marcinkowska (Poznań)
Dr Justyna Strankowska (Gdańsk)

SĄD KOLEŻEŃSKI

Dr hab. Karol Ciepluch (Kielce)
Dr Grzegorz Gołuński (Gdańsk)
Dr hab. Katarzyna Miłowska, prof. UŁ (Łódź)

Zdjęcie wykonał dr Krzysztof Karpierz, UW

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.