VII Sympozjum PROTETYKA SŁUCHU W MEDYCYNIE

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić do udziału w kolejnym, VII Sympozjum PROTETYKA SŁUCHU W MEDYCYNIE, które odbędzie w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w dniach 23-24-marca 2023 r.Poszukując i promując nowe metody diagnozowania, protezowania i rehabilitacji układu słuchowego tematyka sympozjum obejmie szeroki zakres zagadnień z wielu dziedzin naukowych. W trakcie Sympozjum szczególny nacisk zostanie położony na tematy interdyscyplinarne. Wzorem lat ubiegłych w ramach Sympozjum zorganizowane zostaną tematyczne warsztaty, na które serdecznie zapraszamy.

Najnowsze technologie i rozwiązania techniczne w aparatach słuchowych i urządzeniach wspomagających słyszenie zostaną zaprezentowane w osobnej sesji firm producenckich.

Sympozjum połączone będzie z III Forum Młodych Badaczy kierowanym do studentów, magistrantów i doktorantów. Jest to okazja zarówno do spotkania ze specjalistami z zakresu protetyki słuchu, zawodowo związanymi z pracą na rzecz osób niedosłyszących i głuchych, przedstawicielami firm branżowych oraz osobami ze świata nauki, jak i podzielenia się wynikami własnych obserwacji i badań wykonanych w ramach pracy kół naukowych, prac licencjackich bądź magisterskich czy doktorskich. Podobnie jak w poprzednich latach najlepsze prace zostaną nagrodzone!

Będzie nam miło spotkać się z Państwem w Poznaniu!

Przewodnicząca Komitetu Naukowego i OrganizacyjnegoProf. dr hab. n. med. i n. o zdr. Dorota Hojan-Jezierska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.