Seminarium

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium biofizyczne organizowane przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, pod patronatem Dziekanów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki.

Wpływ polidimetylosiloksanu na aktywność enzymu β-galaktozydazy (laktazy) zamkniętego w kserożelu krzemionkowym” wygłosi Pan dr Leszek Kadziński z Pracowni Biochemii Fizycznej z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Seminarium odbędzie się 30.05 20023 r. o godz. 9:30 w sali 251 na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.

Streszczenie:

Polidimetylosiloksany zwane potocznie silikonami są grupą związków mających udokumentowany w literaturze naukowej wpływ na strukturę (porowatość, powierzchnia wewnętrzna) i funkcjonalność (tempo uwalniania substancji drobnocząsteczkowych) biomateriałów takich jak kserożele krzemionkowe. Brakuje jednak informacji jak ich obecność wpływa na strukturę oraz aktywność białek zamkniętych wewnątrz porów kserożelu.

Celem tego projektu było zbadanie wpływu polidimetylosiloksanu na aktywność β-galaktozydazy (laktazy) immobilizowanej wewnątrz kserożelu krzemionkowego. W ramach niniejszego seminarium przedstawiona zostanie koncepcja badawcza jak również wyniki jej realizacji, zaczynając od optymalizacji procesu immobilizacji enzymu w kompozycie krzemionkowym, poprzez analizę morfologiczną uzyskanych materiałów, po ukazanie wpływu polidimetylosoloksanu na aktywność immobilizowanej laktazy.

Serdecznie zapraszam! (link ogłoszenia)

Justyna Strankowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.